دانشکده مهندسی معدن- تماس با دانشکده
تماس با دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 


تلفن دفتر:
   ۶۶۴۱۹۷۲۹ - ۶۴۵۴۲۹۰۰

فکس:    ۶۶۴۰۵۸۴۶

آدرس: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴، دانشکده مهندسی معدن صندوق پستی ۴۴۱۳ - ۱۵۸۷۵
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find-13.934.1019.fa.html
برگشت به اصل مطلب