دانشکده مهندسی معدن- اخبار و رویدادها
کتاب تکنولوژی و مهندسی زغال‌سنگ تألیف جناب آقای دکتر مرتضی اصانلو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/21 | 


کتاب "تکنولوژی و مهندسی زغال‌سنگ" تألیف جناب آقای دکتر مرتضی اصانلو، استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسیده و در دسترس دانش پژوهان قرار گرفته است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find.php?item=13.736.6571.fa
برگشت به اصل مطلب