دانشکده مهندسی معدن- اخبار و رویدادها
کتاب آقای دکتر حمیدرضا رمضی کتاب برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در هفته پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 


کتاب آقای دکتر حمیدرضا رمضی با عنوان روشهای ژئوالکتریکی کاربردی بعنوان کتاب برتر منتشر شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در هفته پژوهش و فناوری انتخاب شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find.php?item=13.736.2429.fa
برگشت به اصل مطلب