دانشکده مهندسی معدن- اخبار و رویدادها
طراحی و تولید دستگاه تنفسی مصنوعی پرتابل جهت کار در معادن زغال سنگ توسط دکتر کوروش شهریار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 
دستگاه تنفسی مصنوعی پرتابل جهت کار در معادن زغال سنگ توسط دکتر کوروش شهریار عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و تولید شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find.php?item=13.736.2427.fa
برگشت به اصل مطلب