دانشکده مهندسی معدن- اخبار و رویدادها
انتشار کتاب جدید آقای دکتر مرتضی اصانلو، استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/20 | 
انتشار کتاب جدید آقای دکتر مرتضی اصانلو، استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 کتاب جدید آقای دکتر اصانلو، استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان «باطله های معدن و ارزیابی چرخه حیات معدنکاری» توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر منتشر شد.


 

دانشکده مهندسی معدن امیرکبیر ضمن تبریک این دستاورد، برای ایشان و سایر همکاران موفقیتهای بیشتر را آرزومند ست.

.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find-13.736.14368.fa.html
برگشت به اصل مطلب