دانشکده مهندسی معدن- مسئولان دانشکده
مسئولان دانشکده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/17 | 


    ریاست دانشکده مهندسی معدن

    آقای دکتر حامد ملاداودی


 
      معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی معدن

     آقای دکتر عباس مقصودی 
 


  معاونت پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده مهندسی معدن

     آقای دکتر علی اکبر عبدالله زاده


     مدیر گروه اکتشاف معدن

    آقای دکتر سعید قنادپور     مدیر گروه مکانیک سنگ

    آقای دکتر حسین سالاری راد     مدیر گروه استخراج معدن

    آقای دکتر ابراهیم فرخ


 

 


    استاد مشاور دانشجویان ممتاز

    آقای دکتر امیر رضا آزادمهر 


    مسئول ارتباط با صنعت و کارآفرینی

    دکتر سجاد افرایی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find-13.1016.2016.fa.html
برگشت به اصل مطلب