دانشکده مهندسی معدن- مسئولان دانشکده
مسئولان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/17 | 


    ریاست دانشکده مهندسی معدن

    آقای دکتر مجید عطایی پور


 
      معاونت دانشکده مهندسی معدن

     آقای دکتر عباس مقصودی
     مدیر گروه اکتشاف معدن

    آقای دکتر حسین حسنی     مدیر گروه مکانیک سنگ

    آقای دکتر حسین سالاری راد     مدیر گروه استخراج معدن

    آقای دکتر ابراهیم فرخ


 

 


    استاد مشاور دانشجویان ممتاز

    آقای دکتر امیر رضا آزادمهر 


    مسئول ارتباط با صنعت و کارآفرینی

    دکتر سجاد افرایی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find.php?item=13.1016.2016.fa
برگشت به اصل مطلب