دانشکده مهندسی معدن- کادر اداری و کارشناسان
اعضای کارکنان به ترتیب حروف الفبا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 

نام: آقای مهندس محمد رضا اصلانی

مسئولیت: کارشناس ارشد آموزشی - مسئول آزمایشگاه های فلوتاسیون و اشعه ایکس، مسئول امور پشتیبانی دانشکده

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۶  

نام : آقای مهندس مصطفی چگینی

مسئولیت: کارشناس آموزشی، مسئول آزمایشگاه های کانه آرایی و مایعات سنگین

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۴۳

 

 نام : خانم خدیجه حق شنو

مسئولیت: مسئول امور خدمات آموزشی- تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۰


 نام : خانم مهندس لیلا پیک رایگان

مسئولیت: کارشناس آموزشی - کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۹
 

 

 نام : خانم منور شهروی

مسئولیت: کارشناس امور پژوهشی

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۰۰

 


 نام : خانم فاطمه شیرجعفری

مسئولیت: مسئول دفتر دانشکده

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۰۰
 
 


نام : آقای مهندس محمد عبادی

مسئولیت: کارشناس ارشد آموزشی - مسئول مرکز کامپیوتر و شبکه - مسئول آزمایشگاه روشهای عددی و مرکز محاسبات نرم افزاری - ادمین وبسایت

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۴

 
 نام : آقای غلامحسین علیزاده

مسئولیت: کارمند آموزش و مسئول انتشارات

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۴ 


نام : خانم مهندس مریم فقیهی محمدی

مسئولیت: کارشناس خدمات آموزشی - مقطع کارشناسی

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۴
 


 
 نام : آقای مهندس مجتبی محب حوری

مسئولیت: کارشناس آموزشی - مسئول آزمایشگاه ژئوتکنیک و مکانیک سنگ

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۵


 

 نام : آقای صادق پاکفر

مسئولیت: مسئول خدمات فنی، تاسیسات، انبار و نیروهای خدماتی دانشکده

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۴۲
 نام : خانم مهندس مهناز محبوبی

مسئولیت: کارشناس آموزشی، مسئول آزمایشگاه های: تهیه مقاطع، کارتوگرافی و مینرالوگرافی، ژئوفیزیک، سنگ شناسی، تهویه، کانی شناسی

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۶ 

 

 

نام : آقای مهندس زاوان وارطان

مسئولیت:کارشناس ارشد آموزشی - سرپرست آزمایشگاه اشعه ایکس

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۸ 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find-13.1013.1116.fa.html
برگشت به اصل مطلب