دانشکده مهندسی معدن- اخبار و رویدادها
جناب آقای دکتر ابراهیم اله کرمی دانشجوی برگزیده دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/29 | 
جناب آقای دکتر ابراهیم اله کرمی 

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان دانشجوی برگزیده دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع دکتری را تبریک گفته، توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزدمنان مسئلت می نماییم.

                                                                                                                                                                                 مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده مهندسی معدن
                                                                                                                                                                                                                                                              
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی معدن:
http://aut.ac.ir/find-13.736.13186.fa.html
برگشت به اصل مطلب