بایگانی بخش گروه ها و برنامه های درسی

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ -

مهندسی اکتشاف معدن

مرحله پی جوئی کانسار های معدنی براساس بررسی های زمین شناسی اقتصادی وساختمانی، نمونه برداری ، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک و حفرگمانه وتلفیق اطلاعات بدست آمده، تحدید گستره منطقه معدنی و پتانسیل اقتصادی ماده معدنی از عمده فعالیت های مهندسین اکتشاف معدن است.  

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ -

مهندسی استخراج معدن

کانسار اکتشاف شده توسط مهندسین اکتشاف اگر به اندازه کافی غنی باشد و حجم ذخیره آن نیز قابل ملاحظه باشد بطوریکه استخراج مواد آن به لحاظ اقتصادی سودآور باشد نام معدن به آن داده می‌شود.