مهندسی اکتشاف معدن
مرحله پی جوئی کانسار های معدنی براساس بررسی های زمین شناسی اقتصادی وساختمانی، نمونه برداری ، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک و حفرگمانه وتلفیق اطلاعات بدست آمده، تحدید گستره منطقه معدنی و پتانسیل اقتصادی ماده معدنی از عمده فعالیت های مهندسین اکتشاف معدن است.
 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/19 |  دفعات مشاهده: 5955 بار
مهندسی استخراج معدن
کانسار اکتشاف شده توسط مهندسین اکتشاف اگر به اندازه کافی غنی باشد و حجم ذخیره آن نیز قابل ملاحظه باشد بطوریکه استخراج مواد آن به لحاظ اقتصادی سودآور باشد نام معدن به آن داده می‌شود.
 | تاریخ ارسال: 1398/8/19 |  دفعات مشاهده: 6275 بار