تلفن های تماس دانشکده
تلفن دفتر:         +۹۸)۲۱(۶۴۵۴۲۹۰۰                            
فکس:    ۶۶۴۰۵۸۴۶  
آدرس:                      ایران، تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن
 صندوق پستی ۴۴۱۳- ۱۵۸۷۵

 

 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 7304 بار