کتاب فراوری فلزات هسته ای و غیر آهنی اقای دکتر بهرام رضایی منتشر شد.
کتاب فراوری فلزات هسته ای و غیر آهنی اقای دکتر بهرام رضایی منتشر شد.
دفعات مشاهده: 1486 بار
کتاب طراحی و کنترل فشار سینه کار آقای دکتر فرخ منتشر شد.
کتاب طراحی و کنترل فشار سینه کار آقای دکتر فرخ منتشر شد.
دفعات مشاهده: 1450 بار
کتاب Sustainable Open Pit Mine Design تالیف آقایان دکتر مرتضی اصانلو و دکتر مهدی رحمانپور منتشر شد.
کتاب Sustainable Open Pit Mine Design تالیف آقایان دکتر مرتضی اصانلو و   دکتر مهدی رحمانپور به زبان انگلیسی توسط(LAP)  Lambert Academic Publishing در دسامبر 2017 به چاپ رسیده است.
 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 |  دفعات مشاهده: 2158 بار
انتشار کتاب فراوری مواد معدنی دکتر بهرام رضایی
بیستمین کتاب پروفسور بهرام رضایی منتشر شد.
 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 |  دفعات مشاهده: 2621 بار