فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ابوالفضل عابدینی گزافرودی
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
2
احسان خدادادی
مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
کارشناسی ارشد
1400
3
ارمان شرقی
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
4
ارمین ایوبی
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
5
اریا مهدی زاده فانید
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
6
اصف مدنی
مهندسی معدن- اکتشاف مواد معدنی
کارشناسی ارشد
1400
7
اکبر زکی خانی همت ابادی
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
8
الهام مرادی
مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
کارشناسی ارشد
1400
9
امیرحسین جلالیان
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
10
امیرحسین خدادادی
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
11
امیرحسین مرادی
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
12
امیرحسین نجفی دیزجی
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
13
امیررضا جوانمردی
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
14
امیرعلی قطبی
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
15
امیرمحمد علی زاده
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
16
اناهیتا مهربخش
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
17
ایدا عاملی قمصر
مهندسی معدن-تونل و فضاهای زیرزمینی
کارشناسی ارشد
1400
18
پرهام یگانه
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
19
پوریا امیرعاجلو
مهندسی معدن- اکتشاف مواد معدنی
دکتری
1400
20
پوریا پورطبا
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
21
پوریا قربانی دشتکی
مهندسی معدن- اکتشاف مواد معدنی
دکتری
1400
22
پوریا منصوری نصراباد
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
23
حانیه نجف پور
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
24
حسن سلطان ابادی
مهندسی معدن- اکتشاف مواد معدنی
کارشناسی ارشد
1400
25
حسین بابازاده
مهندسی معدن
کارشناسی
1400
اولین
قبلی
1
...