فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
1226
ارائه مدل ریاضی جدید به منظور طراحی مسیر سیم نقاله‌های هوایی برای حمل و نقل مواد معدنی
سیدحسن مدنی
(امیرکبیر سابق)
1377/1/1
1227
مدلسازی دوبعدی آنومالی‌های گرانی‌سنجی
تیمور اسلام کیش,فرامرز دولتی
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر (امیرکبیر سابق)
1374/7/1
1228
طرح استخراج و همگون سازی ماده معدنی در معدن باریت دره کاشان
سیدحسن مدنی
(امیرکبیر سابق)
1374/4/1
1229
تعیین حدنهایی معدن سنگ آهن جلال آبادزرندایران بااستفاده ازبرنامه ریزی پویا
مرتضی قلی اصانلو
International Journal of Engineering Science
1374/1/1
1230
محاسبه شبکه‌های تهویه معادن به وسیله کامپیوتر
سیدحسن مدنی
(امیرکبیر سابق)
1368/4/1
1231
عوامل مؤثر در دمای هوای معدن
سیدحسن مدنی
(امیرکبیر سابق)
1364/8/1
1232
ventilation modelling
سیدحسن مدنی
E&MJ-ENGINEERING AND MINING JOURNAL
1353/1/1
1233
Transition from open-pit to underground as a new optimization challenge in mining engineering
کورش شهریار
journal of mining science
/0/0
...
50
بعدی
آخرین