فهرست دروس ارائه شده

ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
51
طراحی پروژه‌های ژئوشیمی اکتشافی
مهندسی معدن
13991
کارشناسی ارشد
اردشیر هزارخانی
52
طراحی و تحلیل آزمایش
مهندسی معدن
13991
کارشناسی ارشد
محمدمهدی سالاری راد
53
علوم آزمایشگاهی در معادن
مهندسی معدن
13991
کارشناسی ارشد
امیررضا آزادمهر
54
عملیات اجرایی در تونلسازی
مهندسی معدن
13991
کارشناسی ارشد
ابراهیم فرخ
55
عملیات نقشه‌برداری معدنی
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
فرهنگ سرشکی
56
عملیات نقشه‌برداری معدنی
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
فرهنگ سرشکی
57
فرآوری مواد معدنی غیرفلزی
مهندسی معدن
13991
کارشناسی ارشد
علی اکبر عبدالله زاده
58
فرآیندهای توأمان در مکانیک سنگ
مهندسی معدن
13991
دکتری
سعید نیکوسخن
59
فلوتاسیون و آزمایشگاه
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
محمدمهدی سالاری راد
60
کارتوگرافی و برداشت
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
حسین حسنی
61
کارگاه عمومی
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
حمید زهره وند
62
کانی شناسی فرآیند
مهندسی معدن
13991
کارشناسی ارشد
مهدی ایران نژاد
63
کانی‌شناسی توصیفی
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
عباس مقصودی قره بلاغ
64
کانی‌شناسی نوری
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
عباس مقصودی قره بلاغ
65
مباحث ویژه (موج و ارتعاش)
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
ذبیح اله ذبیحی لهرمی
66
مبانی اقتصاد
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
مجید عطایی پور
67
مبانی کانه‌آرایی
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
مهدی ایران نژاد
68
مبانی مکانیک سنگ
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
کورش شهریار
69
مدل های تصمیم گیری
مهندسی معدن
13991
کارشناسی ارشد
فرهاد صمیمی نمین
70
مدلسازی و شبیه سازی پیشرفته سیستم های فرآوری مواد معدنی
مهندسی معدن
13991
دکتری
علی اکبر عبدالله زاده
71
مدیریت پروژه‌های اکتشافی
مهندسی معدن
13991
دکتری
سیدحمید سکاکی
72
معدنکاری سطحی پیشرفته
مهندسی معدن
13991
کارشناسی ارشد
مرتضی قلی اصانلو
73
مقاومت مصالح تخصصی
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
سعید نیکوسخن
74
مکانیک چینه‌ها و روشهای کنترل
مهندسی معدن
13991
دکتری
کورش شهریار
75
مکانیک سنگ تخصصی
مهندسی معدن
13991
کارشناسی
حامد ملاداودی