فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
1
Prediction of compressive strength of concrete using Adaptive neuro-fuzzy inference system
حنان صمدی,ابراهیم فرخ
7th international conference on civil, structural, and seismic engineering
بین‌المللی
1401/2/29
2
Evaluation of effective factors in premature mine closure and selection of post-mining land uses
ناصر بدخشان,کورش شهریار,سجاد افرائی
6th International Conference on Applied Researches in Science & Engineering
بین‌المللی
1401/1/10
3
LIFE CYCLE ASSESSMENT IN DEEP OPEN-PIT COPPER MINES
مهرنوش حیدری,مرتضی قلی اصانلو,آتش باشچتین
IMCET 2022 27TH INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY
بین‌المللی
1401/1/2
4
A hybrid semi-quantitative approach for mine closure risk management in Anguran mine, Iran
نیما صمدی نیا,مرتضی قلی اصانلو,میرسینا امیرشنوا
Türkiye 27. Uluslararas? Madencilik Kongresi ve Sergisi’ ne (IMCET 2022)
بین‌المللی
1401/1/2
5
Environmental Impact Assessment Footprint in Open-Pit Copper Mining
مهرنوش حیدری,مرتضی قلی اصانلو,آتش باشچتین
Türkiye 27. Uluslararas? Madencilik Kongresi ve Sergisi’ ne (IMCET 2022)
بین‌المللی
1401/1/2
6
PREMATURE MINE CLOSURE, RISK ASSESSMENT AND POST-MINING LAND-USE OF GALALI OPEN-PIT IRON MINE OF IRAN
مهسا زنگنه,مرتضی قلی اصانلو,سینا امیرشنوا
Turkiye 27. Uluuslararas? Madencilik Kongresi ve Seergisi ne (IMCET 2022)
بین‌المللی
1401/1/2
7
Post-mining land-use planning: An integration of mined land suitability assessment and SWOT analysis in Chadormalu iron ore mine of Iran
میرسینا امیرشنوا,مرتضی قلی اصانلو
27th International Mining Congress and Exhibition of Turkey (IMCET 2022)
بین‌المللی
1401/1/2
8
Evaluation the Impact of Mining Activities on Sustainable Development indexes (Case Study: Songun Copper Mine)
ناصر بدخشان,کورش شهریار,سجاد افرائی
4th International Conference & 5th.national Conference on Civil Engineering, Architecture, art and Urban Design
بین‌المللی
1400/12/25
9
آشکارسازی آلتراسیونهای عنصر مس با استفاده از تصاویر لندست ۸در منطقه نگیسان، کرمان
امیرحسین محمودمولایی کرمانی,حسین حسنی
پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
بین‌المللی
1400/12/21
10
تفکیک آنومالیهای ژئوشیمیایی با استفاده از روشهای فرکتال عیار-مساحت و آمار کلاسیک در منطقه قرهچمن، آذربایجان شرقی
پوریا امیرعاجلو,حسین حسنی
پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
بین‌المللی
1400/12/21
11
برآورد مناطق امیدبخش جهت تهیه نقشه‌های ژئوشیمیایی در منطقه ظفرقند
علی شاپوری,سیدسعید قنادپور
چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
بین‌المللی
1400/12/19
12
مدلسازی پتانسیل معدنی در ناحیه ترود چاهشیرین با به کارگیری روش میانگین - هندسی
امیررضا بیگدلی,عباس مقصودی قره بلاغ,رضا قزلباش
چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
بین‌المللی
1400/12/19
13
بررسی فرآوری کانسنگ آهن معدن خرامه با استفاده از جدایش مغناطیسی
مصطفی چگینی ,سجاد مهدوی حسب
دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
داخلی
1400/12/3
14
The Metallogenic relationship between minerals containing rare earth and radioactive elements
سیدسعید قنادپور,اردشیر هزارخانی
چهلمین همایش (گردهمایی) ملی علوم زمین
داخلی
1400/12/2
15
بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر، تعیین مقادیر آنومال و تهیه نقشه‌های پتانسیل معدنی با استفاده از فرکتال عیار- تعداد در منطقه اکتشافی ظفرقند
امیرحسین رضائیان رامشه,سیدسعید قنادپور
پنجمین کنفرانس بین‌المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین‌شناسی
بین‌المللی
1400/11/30
16
بررسی استحصال مس از کانسار تپه سیاه به روش لیچینگ همزنی
مصطفی چگینی ,سجاد مهدوی حسب
پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
بین‌المللی
1400/11/14
17
بررسی نرخ مصرف فلوکولانت، درصد جامد بر سرعت ته نشینی ذرات : مطالعه موردی باطله های جدایش مغناطیسی شدت پایین معدن خرامه
مصطفی چگینی ,سجاد مهدوی حسب
پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
بین‌المللی
1400/11/14
18
Optimization of explosion pattern in open-pit mines using artificial neural network (Case study: Hashtrood copper mine)
ناصر بدخشان,کورش شهریار,امیر دانائی مهراباد
10th International Drilling and Blasting Symposium
بین‌المللی
1400/9/4
19
ارزیابی توابع کرنل در پیشبینی پتانسیل اولیه چاه در میدانهای گازی با روش رگرسیون بردار پشتیبان
زینب سلطانی,حسین حسنی
دومین کنفرانس ملی دادهکاوی در علوم زمین
داخلی
1400/8/27
20
برنامه‌ریزی استراتژیک برای انتخاب گزینه کاربری پایدار پسامعدنکاری زمین
میرسینا امیرشنوا,مرتضی قلی اصانلو,اکبر اصفهانی پور
دومین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین
داخلی
1400/8/27
21
کاربرد هوش مصنوعی برای پیش بینی درصد استخراج سریوم از محیط نیتراته با حلال سیانکس ۵۷۲
ابراهیم اله کرمی,بهرام رضائی,محمدرضا اصلانی
دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
داخلی
1400/8/27
22
مروری بر روش های ارزیابی آثار زیست‌محیطی (EIA) و ارزیابی چرخه حیات (LCA) در پروژه معدنی
مهرنوش حیدری,مرتضی قلی اصانلو
دومین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین
داخلی
1400/8/27
23
Fractures Reservoir Distribution Modeling using Kriging-Geostatistical Patterns Recognition Analysis
حمید سرخیل,حسین حسنی
EAGE Annual 2021 82nd Conference and Exhabition
بین‌المللی
1400/7/26
24
مدلسازی توزیع گاز متان در معادن زیرزمینی زغال سنگ تحت انتشار گازهای مختلف
شکوفه رحیمی,مجید عطایی پور,سیدحسن مدنی
پنجمین کنگره ملی زغال ایران
داخلی
1400/7/6
25
به‌کارگیری روش ماشین بردار پشتیبان به منظور شناسایی مناطق امیدبخش معدنی در ناحیه معلمان
امیررضا بیگدلی,عباس مقصودی قره بلاغ,رضا قزلباش
سیزدهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
بین‌المللی
1400/6/17
اولین
قبلی
1
...