فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
1
Soft Computing Techniques in Solid Wastewater Management, 1st Edition Chapter 2: Wastewater Treatment Processes—Techniques, Technologies, Challenges Faced, and Alternative Solutions
بهرام رضائی,ابراهیم اله کرمی
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
2
Soft Computing Techniques in Solid Wastewater Management, 1st Edition Chapter 4: Application of Neural Networks in Wastewater Degradation Process for the Prediction of Removal Efficiency of Pollutants
بهرام رضائی,ابراهیم اله کرمی
1400
United States
تألیف یک فصل کتاب
3
َAnalyse comportementale des elements geochmiques dans l exploration miniere
عادل شیرازی,عارف شیرازی,اردشیر هزارخانی
1400
Liberia
تألیف
4
Analiza behawioralna pierwiastkow geochemicznych w poszukiwaniach mineratow
عادل شیرازی,عارف شیرازی,اردشیر هزارخانی
1400
Ukraine
تألیف
5
Analisis del comportamiento de los elementos geoquimicos en la exploracion de minerales
عادل شیرازی,عارف شیرازی,اردشیر هزارخانی
1400
Italy
تألیف
6
Verhaltensanalyse geochemischer Flemente bei der Mineralexploration
عادل شیرازی,عارف شیرازی,اردشیر هزارخانی
1400
Germany
تألیف
7
Analisi comportamentale degli elementi geochimici nell esplorazione mineraria
عادل شیرازی,عارف شیرازی,اردشیر هزارخانی
1400
Estonia
تألیف
8
LOBEDEHHCHECKEE AHALEEZ REOXEEMEECKEEX ZLEMEHTOB LPEE PAZBEDKE LOLEZHBLX EECKOLAEMBLX
عادل شیرازی,عارف شیرازی,اردشیر هزارخانی
1400
Russian Federation
تألیف
9
Analise Comportamental de Elementos Geoqimicos na Exploracao Mineral
عارف شیرازی,عادل شیرازی,اردشیر هزارخانی
1400
France
تألیف
10
Gedragsanalyse van geochemische elementen in minerale exploratie
عادل شیرازی,عارف شیرازی,اردشیر هزارخانی
1400
Germany
تألیف
11
طراحی و کنترل فشار سینه کار در ماشین های تونل زنی تمام مقطع
ابراهیم فرخ
1399
ایران
تألیف
12
اهمیت شیمی و شیمی کاربردی در فرآوری مواد معدنی
بهرام رضائی
1399
ایران
تألیف
13
فرآوری فلزات هسته ای و غیر آهنی
بهرام رضائی,ایدا اراسته
1399
ایران
ترجمه
14
Behavioral Analysis of Geochemical Elements in Mineral Exploration
عادل شیرازی,عارف شیرازی,اردشیر هزارخانی
1399
Germany
تألیف
15
سلول های فلوتاسیون
بهرام رضائی,فاطمه السادات حسینیان راوندی
1399
ایران
تدوین
16
تکنولوژی و مهندسی زغال سنگ
مرتضی قلی اصانلو
1399
ایران
تألیف
17
چاه پیمایی مهندسی
حمیدرضا رمضی
1398
ایران
تألیف
18
علایم استاندارد نقشه های معدنی
مهدی ایران نژاد,بهرام رضائی,علیرضا غیاثوند,سیدحسن مدنی,بهزاد مهرابی
1398
ایران
تدوین
19
روش های استخراج معادن سطحی-جلد اول
مرتضی قلی اصانلو
1398
ایران
تألیف
20
مبانی مدلسازی دو بعدی ذخایر معدنی
مجید عطایی پور
1398
ایران
تألیف
21
روش های ژِِِئوالکتریکی کاربردی
حمیدرضا رمضی
1398
ایران
تألیف
22
راهنمای مطالعات آب شناسی ساختگاه تونل
علی اصغر خدایاری,علیرضا غیاثوند,بهرام رضائی,سیدحسن مدنی,بهزاد مهرابی,همایون کتیبه
1398
ایران
تدوین
23
اهمیت شیمی و شیمی کاربردی در فرآوری مواد معدنی
بهرام رضائی
1398
ایران
تألیف
24
دستورالعمل طراحی استخراج معادن سنگ های تزیینی و نما
بهرام رضائی,بهزاد مهرابی,سیدحسن مدنی,علی اصغر خدایاری,علیرضا غیاثوند
1397
ایران
تدوین
25
راهنمای محاسبات در آزمایش های کانه آرایی
بهرام رضائی,بهزاد مهرابی,سیدحسن مدنی,علیرضا غیاثوند,مهدی ایران نژاد
1397
ایران
تدوین
اولین
قبلی
1
...