آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
میکروسکوپ الکترونی موجود در این دانشکده مدل XL۳۰‌ جزو سری‌های XL ساخت شرکت فیلیپس است. در حال حاضر کاربردهای عمده این دستگاه عبارت است از تصویر گرفتن از ریز ساختارها، تعیین جهت رشد مواد بلورین و صفحات کریستالین، تعیین عیوب بلوری و مرز دانه‌ها، تشخیص مناطق دارای تنش پس‌ماند.
مورفولوژی؛ به دلیل این ‌که در این حالت شکل و ابعاد ذرات مشخص است بنابراین می‌توان به نیروی استحکام پی برد.
توپوگرافی شئ (نقشه برداری)؛ در این کار با آشکار کردن مشخصات سطح و بافت داخلی نمونه می‌توان به خواصی مانند سفتی و میزان ارتجاعی بودن آن پی برد.
بلورشناسی؛ میکروسکوپ الکترونی چگونگی چیده شدن اتم‌ها در مجاورت یکدیگر را نشان می‌دهد، به این ترتیب می‌توان آن‌ها را از نظر رسانایی و خواص الکتریکی بررسی نمود.
ترکیب؛ این میکروسکوپ می‌تواند عناصر تشکیل دهنده فاز مورد مطالعه را مشخص نماید، بنابراین می‌توان به خواصی مانند نقطه‌ ذوب، اکتیویته فاز و غیره دست یافت. البته در آینده با راه‌اندازی EDS امکان آنالیز کمی و کیفی نمونه‌ها نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

 

مشخصات نمونه‌های مورد مطالعه:

الف- نوع نمونه‌ها: نمونه‌های مورد مطالعه با این دستگاه شامل مواد معدنی، فلزات، سرامیک‌ها، پلیمرها، مواد بیولوژیکی و ... است.

 ب- شکل نمونه‌ها: مقاطع فلزی، مقاطع نازک، نمونه‌های پودری، نمونه‌های به شکل الیاف، قطعات فلزی، پلیمری، نمونه‌های بیولوژیکی و غیره. دستگاه کوتینگ یا پوشش دهنده به روش کندوپاش:به منظور جلوگیری از تمرکز الکترون‌ها باید نمونه‌های عایق توسط دستگاه پوشش‌ده، هادی جریان الکتریکی شوند. در این آزمایشگاه این کار با پوشش بسیار نازک طلا و به روش کندوپاش یا اسپاترینگ صورت می‌گیرد.
 

محورهای تحقیقاتی آزمایشگاه

  • مطالعات کانی ­شناسی کمی و کیفی
  • مطالعات کانی ­شناسی فرآیند
  • مطالعات مورفولوژیکی در فرآیندهای مختلف متالورژیکی
  • مطالعه ریزساختارهای مواد جامد در زمینه­های مختلف فنی و مهندسی
  • مطالعه نانومواد در زمینه­های مختلف فنی و مهندسی (تحقیقات در مقیاس نانوتکنولوژی)
  • مطالعه ریزدانه‌ها
  • مطالعه مورفولوژی و شکل‌شناسی ذرات

 

 امکانات آزمایشگاه

  • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
  • دستگاه پوشش‌دهنده به روش کندوپاش: به منظور جلوگیری از تمرکز الکترون‌ها، نمونه‌های عایق باید توسط دستگاه پوشش‌ده، رسانای جریان الکتریکی شوند. در این آزمایشگاه، روش کندوپاش با پوشش بسیار نازک طلا انجام می‌شود.

{#myemotions_dlg.cool}

{#myemotions_dlg.cool}

.

دستگاه کوتینگ یا پوشش دهنده به روش کندوپاش :به منظور جلوگیری از تمرکز الکترون‌ها باید نمونه‌های عایق توسط دستگاه پوشش‌ده، هادی جریان الکتریکی شوند. در این آزمایشگاه این کار با پوشش بسیار نازک طلا و به روش کندوپاش یا سپاترینگ صورت می‌گیرد.{#myemotions_dlg.cool}

سرپرست: معاونت پژوهشی                  
کارشناس: مهندس مهناز محبوبی - مهندس محمد رضا اصلانی    CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5850 بار   |   دفعات چاپ: 141 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر